Privacy Policy

Privacy statement

Verklaring

PRIVACY VERKLARING De Oerbron

De Oerbron gevestigd en kantoorhoudende te Dieren, Beverodelaan 39 b 6952 JB, hierna te noemen “De Oerbron” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. De Oerbron verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert De Oerbron u over de manier waarop De Oerbron uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door De Oerbron worden aangeboden op www.oerbron.nl.

Artikel 1 – Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Persoonlijk

De Oerbron gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. De Oerbron past wat u op www.oerbron.nl ziet aan op uw interesses. De Oerbron gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen. We gebruiken niet uw IP-adres en/of cookies.

  1. Doel

De Oerbron verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.oerbron.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring..

  1. Inschrijving

Voor uw inschrijving heeft De Oerbron uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Ingeval het verlenen van dienst gelden de zelfde voorwaarden

  1. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we

gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren.

  1. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De Oerbron heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt De Oerbron samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Indien u geen nieuwsbrieven van De Oerbron meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@oerbron.nl.

  1. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt De Oerbron deze gegevens net zoals die van andere klanten van De Oerbron.

  1. Social media

Op sommige plekken op www.oerbron.nl, kunt u met uw social media-account inloggen.

 

Artikel 2 – Doorgifte aan derden

De Oerbron geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  1. a) De doorgifte geschiedt aan een door De Oerbron voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden De Oerbron een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw

persoonsgegevens;

  1. b) De Oerbron op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan

bevoegde instanties.

Artikel 3 –  Beveiliging van gegevens

De Oerbron maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die De Oerbron ontvangt.

Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@oerbron.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid De Oerbron

De Oerbron heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die De

Oerbron verwerkt ten behoeve van www.oerbron.nl. De Oerbron accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten

van derden.

Artikel 6 –  Bewaartermijn

De Oerbron bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.oerbron.nl, tenzij De Oerbron op grond van een wettelijke bepaling verplicht is

persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 – Wijziging Privacy Verklaring

De Oerbron behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.oerbron.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.oerbron.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.oerbron.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 31 juli 2019

Winkelwagen