Zwembadprotocol

Covid-19

Protocol voor zwembaden

voorbereiding, aankomst en vertrek

Algemeen

Om het zwembadbezoek voor ouders, kinderen en andere betrokkenen zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal richtlijnen opgesteld. Lees deze goed door en volg de aanwijzingen op van het personeel van de Oerbron op. Scroll naar beneden voor specifieke aanwijzingen per zwembad (Reade, Doelgroepenbad De Mirandabad en Wedstrijdbad De Mirandabad voor profzwemmen).

Veiligheid en hygiëne regels

 • Blijf thuis als u één van de volgende (milde) symptomen hebt; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft totdat iedereen weer hersteld is
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van ieder ander persoon buiten uw huishouden (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar)

Hygiëne in het zwembad
De zwembaden worden door de beheerders elke ochtend schoongemaakt en gedesinfecteerd. Na elke groep zullen de deurklinken  van kleedkamers en wc’s met een medisch desinfectie middel afgenomen worden.

Protocol diplomazwemmen in zwembad Reade

Belangrijk: Reade is een zorginstelling.
Voor Reade hebben wij een protocol ontwikkeld wat goedgekeurd is door het zwembad. Het is zeer belangrijk dat u dit protocol volgt, anders mogen wij geen zwemlessen geven.

Voor de veiligheid van patiënten van Reade wordt voor de zwemlessen van de Oerbron de ingang van de parkeergarage gebruikt, NIET de hoofdingang.

Wij vragen u om uw kind met 1 ouder te begeleiden tijdens het brengen en halen. Nadat u uw kind heeft afgezet bij de ingang van de trap in de parkeergarage, wordt u verzocht het terrein van Reade te verlaten.

Voorbereiding

 • De kinderen wassen thuis de handen 20 seconden en gaan naar de wc voor vertrek
 • De kinderen trekken thuis alvast de zwemkleding aan en dragen daaroverheen gemakkelijke kleding en schoenen (liefst schoenen met klittenband, instappers)
 • De kinderen krijgen een grote tas mee om de kleding en schoenen in op te bergen (dit is belangrijk)
 • De ouders bereiden de kinderen voor op de aangepaste situatie
 • Ouders en kinderen zijn 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig        

Aankomst

 1. Ouders en kinderen verzamelen zich 5 minuten vóór tijd bij de trap ingang in de parkeergarage
 2. Een toezichthouder van de Oerbron haalt de kinderen op en sluit daarna de deur van de parkeergarage af. Kom dus op tijd!
 3. Ouders verlaten het terrein van Reade
 4. In de hal desinfecteren de kinderen de handen
 5. De kinderen begeven zich naar het einde van de gang en gebruiken de deuren naar de zwembad ruimte
 6. In de aangegeven kleedruimte 1 trekken de kinderen de kleding uit en stoppen deze in een grote tas
 7. De docente haalt de kinderen op uit de kleedruimte 1

Vertrek

 1. 5 minuten vóór het einde van de les verlaten de kinderen het zwembad
 2. De kinderen halen hun eigen tas met kleding op uit de kleedruimte 1
 3. In kleedruimte 2 & 3 kleden zij zich om
 4. De toezicht houder verzamelt de kinderen in de hal
 5. Wanneer de groep compleet is worden de kinderen via de trap van de parkeergarage naar de ouders gebracht
 6. U verlaat direct het terrein van Reade

Hieronder een plattegrond van het zwembad van Reade met looprichting en kleedkamers voor de voorbereiding, aankomst en vertrek.

Previous
Next

Diplomazwemmen in het doelgroepenbad van De Mirandabad

Het doelgroepenbad bevindt zich rechts van het De Mirandabad en heeft een eigen ingang.

De zwemgroepen hebben we zoveel mogelijk intact gelaten. Sommige grote groepen hebben we opgesplitst in 2 groepen. Op deze manier worden de kleedkamers niet te veel belast en kunnen we ook weer fijn les geven.

Veiligheid en hygiëne
Het zwembad wordt door de beheerder elke ochtend schoongemaakt en gedesinfecteerd. Na elke groep zullen de deurklinken  van kleedkamers en wc’s met een medisch desinfectie middel afgenomen worden.

Voorbereiding

 • Ga thuis naar de wc. We willen het wc bezoek in het zwembad zoveel mogelijk beperken.
 • Zorg ervoor dat uw kind al thuis de zwemkleding aantrekt
 • Zorg voor makkelijke kleding als joggingbroek, slippers, klittenband schoenen om het omkleden makkelijk te laten verlopen
 • Neem een grote tas mee voor de kleding en handdoek (belangrijk)
 • Was de handen 20 seconden voordat u vertrekt.
 • Wees 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig
 • Leg uw kind uit wat de bedoeling is en dat u als ouder niet mee het zwembad in gaat
 • Volg de instructies van het personeel van de Oerbron op

Aankomst
Eén ouder brengt het kind 5 minuten voor aanvang van de les tot aan de schuifdeur. Bij de schuifdeur is tape aangebracht om 1,5 afstand te bewaren. Uw kind kan naar binnen, u als ouder niet. Ouders hebben voorlopig geen toegang tot het zwembad  om de kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden.

De schuifdeuren blijven gesloten tot een toezichthouder (een medewerker van de Oerbron) de leerlingen op komt halen. Deze zal u op gepaste afstand welkom heten, de naam van uw kind noteren en deze verder begeleiden. De kinderen kunnen hun handen wassen met een gel op alcohol basis.

Daarna kan uw kind zich omkleden in Kleedkamer 1, de uitkleedkamer. Een toezichthouder is aanwezig om uw kind eventueel te helpen met aan- en uitkleden. Na het omkleden kunnen alle spullen in een grote tas gestopt worden en meegenomen worden het zwembad in.

Vertrek
5 Minuten voordat de les afloopt zullen de kinderen het zwembad verlaten. Er kan helaas niet gedoucht worden, dat zal voorlopig thuis moeten gebeuren. Aankleden kan dan in Kleedkamer 2, de aankleed kamer. Kinderen verlaten één voor één de kleedkamer op aanwijzing van de toezichthouder van De Oerbron. De kinderen gaan naar de uitgang en worden buiten opgevangen door 1 ouder.

Hieronder een plattegrond van het doelgroepen bad van het De Miranda met looprichting en kleedkamers voor de voorbereiding, aankomst en vertrek.

Previous
Next

Proef- en Afzwemmen in het wedstrijdbad van De Mirandabad

Het proefzwemmen vindt plaats in het wedstrijdbad van De Mirandabad. U kunt de hoofdingang betreden. Bij de poortjes staat een medewerker van de Oerbron om u welkom te heten en de route uit te leggen. Bekijk alvast de afbeeldingen onder de tekst.

Let op: Voor de veiligheid is 1 ouder per kind toegestaan.  

Veiligheid

 • Houdt 1,5 meter afstand van andere ouders en personeel van de Oerbron.
 • Volg aanwijzingen op van personeel van de Oerbron en De Mirandabad.

Voorbereiding

 • Ouders en kinderen wassen thuis de handen 20 seconden.
 • Plan een wc bezoek voor vertrek.
 • De kinderen trekken thuis alvast de zwemkleding en de extra kleding aan.
 • Bereidt uw kind voor op de aangepaste situatie.
 • Eén ouder begeleid het kind.

Aankomst

 1. Bij de poortjes meld u zich aan bij de werknemer van de Oerbron.
 2. U volgt de route langs de kluisjes naar het wedstrijdbad. In de zwembadruimte gaat u naar links.
 3. De kinderen verzamelen zich bij de springplank.
 4. De ouders nemen plaats op de stoelen bij de s-vormige stenen bank.

Vertrek

 1. Na het zwemmen verlaat u met uw kind direct het zwembad. Er kan niet gedoucht worden.
 2. U neemt de trap omhoog richting het recreatiebad, loopt langs de douches en neemt de trap naar beneden.
 3. Kleed uw kind om in de kleedkamers en verlaat De Mirandabad.
Oerbron looproute proef- en afzwemmen in het wedstrijdbad van De Mirandabad
Add to cart