nieuws

over de zwemlessen

Geen les tot 6 april

16 maart 2020

Zoals u inmiddels weet heeft de Nederlandse regering zondagavond 15 maart  besloten om de meeste openbare ruimten tot 6 april te sluiten. Dat geldt ook voor alle zwembaden. Tot 6 april zijn er dus geen lessen.

Er zijn wat vragen binnen gekomen over inhalen van lessen en/of financiële compensatie. We kunnen dit nu nog niet overzien. Voor u maar ook voor ons is het een nieuwe en unieke situatie. De komende weken zullen we hier mee bezig gaan.

We hopen dat u en uw gezin de aankomende weken in goede gezondheid door mogen brengen en dat we u vanaf 8 april weer in het zwembad mogen begroeten.

—————————–

As you already know, the Dutch government decided Sunday evening to close most public spaces till 6 April. This also applies to all swimming pools. Until April 6, there are no classes.

We received some questions about catching up on lessons and / or financial compensation. We cannot overlook the situation at this moment. For you but also for us it is a new and unique situation. In the coming weeks we will be working on this.

We hope you and your family can spend the coming weeks in good health and that we may welcome you from April 8 back in the pool.

Coronavirus Update

13 maart 2020 

De zorginstellingen Reade en De Werf hebben net besloten om uit voorzorg  het zwembad tot nader order te sluiten. In deze zwembaden gaan de lessen dus niet door.
De lessen in het doelgroepen bad van het De Miranda bad gaan in overleg met het zwembad wel gewoon door. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voor doen dan zullen we meteen contact opnemen.

—————————–

The healthcare institutions Reade and De Werf have just decided as a precaution, to close the pool until further notice. In these pools there are no classes.
The lessons in the special pool of De  Miranda will be continued after consultation and cooperation with the pool. Should there be any new developments we update you. 

Coronavirus

10 maart 2020

In Nederland neemt de Corona besmetting langzaam maar zeker toe. Er is nog geen reden tot paniek. Wel is het belangrijk de aanwijzingen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) te volgen. Mocht u of uw kind koorts hebben en overmatig hoesten; blijf dan thuis. Zonder symptomen kunt u gewoon komen zwemmen. Het Corona virus lijkt niet overdraagbaar te zijn in het water. Wel via de lucht (via hoesten).

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Raak je gezicht zo min mogelijk aan

—————————–

In the Netherlands the Corona infection is increasing. Yet there is no reason to panic. It is important to follow the directions of the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). If you or your child has a fever and is coughing excessively; stay at home. Without any symptoms you can come to the swim lessons. The Corona virus doesn’t seem to be transferred in the water but is through the air (by coughing).

The most important measures people can take to prevent the spread of the coronavirus are straightforward. These measures apply to all viruses that can cause the flu and colds. It is always important to follow up these basic hygiene measures:

  • Wash your hands with soap regularly
  • Cough and sneeze on the inside of your elbow
  • Use paper handkerchiefs
  • Do not shake hands
  • Try not to touch your face
Add to cart