FAQ DZ

Veelgestelde vragen

Diplomazwemmen

FAQ

Hieronder een overzicht van de meeste gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij; bel dan met 035-5316733.

We starten met de lessen vanaf 5 jaar. We spreken eerst een gratis proefles af voordat uw kind definitief wordt ingedeeld.

Over het algemeen niet. Kinderen stromen redelijk snel door naar een volgend niveau.

Als uw kind al lessen volgt in het  Ouder en Kindzwemmen, dan wordt er automatisch doorgestroomd naar het diplomazwemmen. U krijgt dan voorrang omdat uw kind al hij ons zwemt.

Dat kan het beste via het inschrijfformulier op de website; inschrijfformulier. U krijgt dan automatisch een bevestiging. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

In de Potvissen groepen zwemmen ouders nog mee. Dit om er voor te zorgen dat kinderen zonder drijfmiddelen zelfstandig kunnen gaan drijven. Als kinderen dat kunnen, dan nemen we afscheid van de ouders. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind.

Voor het A-diploma gemiddeld 60 lessen omdat er vanuit gegaan wordt van een brede basis. Daardoor duurt het halen van een B- en C-diploma veel korter, elk gemiddeld 15 tot 20 lessen. Let op dit is een gemiddelde. Per kind dat dit verschillen. 

We maken andere keuzes. We zwemmen in kleine zwembaden met kleine groepen en we krijgen geen subsidie.

Dat is een afhankelijk van het zwembad. We werken met 1 docent(e) met 8 kinderen of met 2 docenten met 2 groepen van 6. Soms is de groep iets groter en soms iets kleiner. Dat hangt af van de doorstroming.

We organiseren 6 keer per jaar het proefzwemmen en afzwemmen in het 25 meter wedstrijd bad van het De Miranda. De data voor proef- en afzwemmen staat vermeld bij Afzwemdata. De data staan vast. Zorg dus dat u deze tijden vrij houdt. Als u niet kunt proefzwemmen, dan kunt u ook niet gaan afzwemmen.

Tijdens of na de les is er niet veel ruimte om zaken door te spreken. U kunt het beste een mail sturen naar info@oerbron.nl. Wij zullen de vragen en opmerkingen dan doorspelen naar de docent(e).

Het lesgeld wordt maandelijks afgeschreven daarom vragen wij uw IBAN nummer. Dit nummer gebruiken we alleen als u bent ingedeeld. Daarnaast rekenen we eenmalig € 10 inschrijfgeld maar die betaalt u pas als u ingedeeld bent.

De lessen zijn doorlopend en gaan door totdat u via de mail opzegt. U heeft dan een maand opzegtermijn. De opzegging is pas definitief zodra de Oerbron deze bevestigd heeft.

Nee. Zie daarvoor elders op onze website: snelcursus.

In principe niet, daarvoor zitten de lessen te vol en wordt ons lessysteem teveel doorkruist. Voor kinderen die langere tijd ziek zijn maken we een uitzondering. Neem contact met ons op als dit het geval is.

Nee. De nummering is voor ons zelf om de groepen uit elkaar te houden.

De docente zal dat op een gegeven moment aan u doorgeven. U krijgt ook nog een mail van ons.

DE OERBRON

ZWEMSCHOOL

Winkelwagen