Disclaimer

Disclaimer

onze website

Disclaimer

het gebruik van onze website

Toegang en gebruik van De Oerbron B.V. (hierna De Oerbron) website is toegestaan op de volgende voorwaarden. Het gebruik van de website houdt in dat deze voorwaarden in zijn totaliteit zijn geaccepteerd.

  1. Deze website en informatie, namen, afbeeldingen en logo’s gerelateerd aan De Oerbron of haar producten en diensten wordt weergegeven “as is” en volgens de beste inzichten van De Oerbron op dat moment. De Oerbron heeft het recht te allen tijde aanpassingen en/of verbeteringen aan te brengen op haar site.
  2. In geen geval zal De Oerbron of werknemers aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, welke het gevolg is van of in verband gebracht kan worden met het gebruik van deze website of de interpretatie en gebruik van informatie zoals die gegeven is in deze site. De Oerbron aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website.
  3. De merknamen, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden om De Oerbron diensten te identificeren, de diensten en website ontwerp, tekst en grafische ontwerpen zijn het eigendom van De Oerbron, tenzij anders is aangegeven.
  4. De producten en diensten als bedoeld in deze website zijn onderworpen aan de relevante voorwaarden en condities. De Algemene Voorwaarden zijn via deze site beschikbaar.
  5. Hoewel De Oerbron alles in het werk stelt misbruik van de website te voorkomen, kan dit niet worden gegarandeerd De Oerbron aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor misbruik van de website. U dient zelf adequate maatregelen te nemen tegen virussen en dergelijke.
  6. U gaat akkoord de normale operaties van deze website niet te verstoren noch de integriteit van deze website te verstoren, het veranderen van informatie in deze website en het op enigerlei hinderen van de toegang en het gebruik van de website.
  7. Alle data die u De Oerbron ter beschikking stelt via deze website wordt behandeld als vertrouwelijke informatie en zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden anders dan voor het uitvoeren van opdrachten noodzakelijk is.
  8. Hoewel De Oerbron uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Oerbron worden onderhouden wordt afgewezen.
  9. Op de voorwaarden en de condities en iedere claim die gebaseerd op het gebruik van informatie van deze website is het Nederlands recht van toepassing en zal worden voorgelegd aan de toepasselijke rechtbank van Arnhem, Nederland.
Winkelwagen